top of page

NASZE NAGRODY

0d090e4729bf56b16082006ca26ba016cc3f79a3
62132612_2247248878676931_25922754819905

Rodzynki z pozarządówki to ważny dla NGO-sów konkurs organizowany przez Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 20 projektów, spośród 40 zgłoszonych na konkurs.

 

My zgłosiliśmy drugą edycję LIPA MTB MARATON 2018. Po przeprowadzonych w siedzibach organizacji wizytacjach, Kapituła jednomyślnie postanowiła zarekomendować do nagrody Zarządowi Województwa 12 z 20 zwizytowanych inicjatyw. Zarząd na posiedzeniu w dniu 22 maja 2019 r., zgodnie z rekomendacjami Kapituły postanowił przyznać 12 równorzędnych nagród finansowych po 2,5 tys. każda, wraz z tytułem "Rodzynki z pozarządówki".

I udało się!  Otrzymaliśmy nagrodę i zostaliśmy Rodzynkami

bottom of page