STOWARZYSZENIE ZIELONA LIPA

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES

WICEPREZES

SEKRETARZ

SKARBNIK

CZŁONEK ZARZĄDU

Bartosz Borkowicz

Marcin Jaworski

Robert Wilmański

Sławomir Lewandowski

Aleksandra Marciniak

Katarzyna Malinowska

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Radek Paśniewski, Tomasz Markowski, Wioleta Paśniewska,  Mariusz Jaworski, Małgorzata Żarecka-Ziółkowska,

Anna Sawicka-Borkowicz, Ania Sikorska, Andrzej Marciniak, Karolina Knach, Iwona Kowalska,

Krystian Gęsicki, Ewelina Trąbka, Agata Marciniak

DOKUMENTY

Copyright © 2016-2020 by zielonalipa.pl 

Developed by

as_footer.png